PAGTATASA SA ANTAS NG KABUHAYAN NG MAY NEGOSYO

PERSONAL NA IMPORMASYON


DETALYE NG ASAWA

TRABAHO


TIRAHAN

DETALYE UKOL SA (MGA) ANAK(Mga) AnakPangalan Kapanganakan Edad Edukasyon Trabaho Buwanang Kita


DETALYE NG NEGOSYO


DETALYE NG IBANG PINAGKAKAKITAANIlagay ang numerong pinakita: